محصولات جدید

محصول مورد نظر خود را جستجو کنید

طب تجهیز آتوسا

شرکت طب تجهیز آتوسا در سال 1394 توسط شرکت CPR تاسیس گردیده است. هدف از ایجاد این شرکت تامین محصولات بروز دنیا جهت کمک به بیماران ایرانی میباشد. در این راستا شرکت با استفاده از امکانات شرکای تجاری خود اقدام به واردات بروزترین محصولات دنیا در زمینه ی پانسمان و زیبایی زخم نموده است.

Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/slider.php on line 1


Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/vc-templates/vc_row.php on line 1

طب تجهیز آتوسا(TTAMEDIC)

شرکت طب تجهیز آتوسا در سال 1394 توسط شرکت CPR تاسیس گردیده است.
هدف از ایجاد این شرکت تامین محصولات بروز دنیا جهت کمک به بیماران ایرانی میباشد.
در این راستا شرکت با استفاده از امکانات شرکای تجاری خود اقدام به واردات بروزترین محصولات دنیا در زمینه ی پانسمان و زیبایی زخم نموده است.


Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/vc-templates/vc_row.php on line 1

Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/vc-templates/vc_row.php on line 1

محصولات جدید فروشگاه

با توجه به کیفیت محصولات ،این شرکت همواره در جهت بهبود روش های درمانی با بهترین متخصصین و مشاورین زخم همکاری می نماید و امید داریم بتوانیم گامی در جهت ساختن فردایی بهتر برای کلیه ی بیماران برداریم.


Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/vc-templates/vc_row.php on line 1

Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/vc-templates/vc_row.php on line 1

Warning: assert(): Assertion failed in /home/ttamedic/public_html/wp-content/themes/suprema/footer.php on line 1